Historia Szkoły

 

Po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku powstała w Żydowie szkoła, która początkowo mieściła się w domu prywatnym Stefana Sobczyka. Później istniała w domu młynarskim, którego właścicielem był Nejman. W latach dwudziestych budynek zakupił właściciel majątku Żydów – Emil Fulde.

 

Pierwszą nauczycielką była Janina Karpińska, mieszkająca w budynku szkoły. Uczyły się tu dzieci od klasy I do VI. Gdy gmina zakupiła dwa budynki dawnej rosyjskiej straży granicznej, szkoła została tam przeniesiona w 1927 roku.

 

Nauka religii odbywała się pierwotnie w budynkach prywatnych, później zaś w budynku szkoły. Długoletnią katechetką była Pani Wanda Kałuża.

 

W budynku przy drodze urzędował dowódca straży granicznej. W latach 1929-1995 mieszkali tu nauczyciele:

 

Pani Janina Karpińska

Pani Kokowska

Panna Łabędziówna

Pan Henryk Światły

Pani Seweryna Malinowska

Pani Kazimiera Ziąbka

 

Od 1927 roku szkołą kierowali:

1927-1948 Tomasz Wilczykiewicz

1948-1949 Henryk Światły

1949-1966 Seweryna Malinowska

1966-1983 Kazimiera Ziąbka

1983-1991 Halina Bocian

1991-nadal Grażyna Kokocińska

 

Obecnie Szkoła Podstawowa im. księdza Jana Twardowskiego w Żydowie to placówka z klasami I-VII i oddziałem przedszkolnym dzieci sześcioletnich. W 2006 roku powstał II oddział przedszkolny dzieci 3-5 letnich.