100-lecie Szkoły

 

Podziękowanie

 

Wszystkim Gościom – Osobom zaproszonym

Panu Józefowi Podłużnemu Wójtowi Gminy Godziesze Wielkie,

Księdzu Jerzemu Salamonowi Proboszczowi Parafii N.N.M.P. w Chełmcach i Wikariuszowi ks. Zbigniewowi Kołodziejczykowi,

Przewodniczącej Rady Gminy i Radzie Gminy Godziesze Wielkie,

Sołtysowi Żydowa,

Organizacjom społecznym Żydowa: Kołu Gospodyń Wiejskich i Ochotniczej Straży Pożarnej,

Absolwentom Szkoły,

Mieszkańcom Żydowa i Osieka,

Dyrektorom Szkół Gminy Godziesze Wielkie, 

Pracownikom Urzędu Gminy Godziesze Wielkie,

Aktorom Teatru im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu,

Orkiestrze Dętej OSP Chełmce,

Nauczycielom, którzy w różnych okresach czasu byli zatrudnieni w tutejszej Szkole 

oraz Wszystkim, którzy swoją obecnością przyczynili się do uświetnienia naszej dostojnej uroczystości w dniu 22 czerwca 2018r- 

100-lecia Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Żydowie

 serdecznie dziękuję

Dyrektor Grażyna Kokocińska

Nauczyciele

Uczniowie i ich Rodzice

Rada Rodziców Szkoły

 

Fotorelacja z Jubileuszu Szkoły

 

 

Artykuł w „Życiu Kalisza” Nr 3 z dnia 17-01-2018

100-lecie szkoły w Żydowie

Dyrekcja Szkoły Podstawowej w Żydowie zwraca się z prośbą do absolwentów placówki,

osób bezpośrednio lub pośrednio związanych ze szkołą, nauczycieli, rodziców i obecnych

uczniów o dostarczenie do szkoły wspomnień w formie pisemnej lub ustnej.

Wspomnienia należy przekazywać do 30 maja 2018 r.Bogactwem wspomnień

chcemy wyjątkowo pięknie uczcić ten jubileusz. Wszystkie dostarczone wspomnienia będą

zapisane i zamieszczone (również z fotografiami) w nowej książce o Żydowie. Pomóżcie

dopisać kolejne strony, niech nasza „Królowa Szkoła” będzie z nas dumna – podkreśla

dyrektor szkoły Grażyna Kokocińska.

Więcej w ”Życiu Kalisza”

 

OGŁOSZENIE 

W związku ze 100 – leciem Szkoły Podstawowej im. ks. J. Twardowskiego w Żydowie

zwracam się z prośbą do Mieszkańców o dostarczenie następujących informacji:

1. Nazwiska przewodniczących Komitetu Rodzicielskiego – Rady Rodziców.

2. Nazwiska nauczycieli zatrudnionych w szkole.

Informacje można przekazywać telefonicznie lub przez uczniów.

Dyrektor szkoły Grażyna Kokocińska

 

 

Historia Żydowa i historia szkołypobierz tutaj