100-lecie Szkoły

 

Artykuł w „Życiu Kalisza” Nr 3 z dnia 17-01-2018

100-lecie szkoły w Żydowie

Dyrekcja Szkoły Podstawowej w Żydowie zwraca się z prośbą do absolwentów placówki,

osób bezpośrednio lub pośrednio związanych ze szkołą, nauczycieli, rodziców i obecnych

uczniów o dostarczenie do szkoły wspomnień w formie pisemnej lub ustnej.

Wspomnienia należy przekazywać do 30 maja 2018 r.Bogactwem wspomnień

chcemy wyjątkowo pięknie uczcić ten jubileusz. Wszystkie dostarczone wspomnienia będą

zapisane i zamieszczone (również z fotografiami) w nowej książce o Żydowie. Pomóżcie

dopisać kolejne strony, niech nasza „Królowa Szkoła” będzie z nas dumna – podkreśla

dyrektor szkoły Grażyna Kokocińska.

Więcej w ”Życiu Kalisza”

 

OGŁOSZENIE 

W związku ze 100 – leciem Szkoły Podstawowej im. ks. J. Twardowskiego w Żydowie

zwracam się z prośbą do Mieszkańców o dostarczenie następujących informacji:

1. Nazwiska przewodniczących Komitetu Rodzicielskiego – Rady Rodziców.

2. Nazwiska nauczycieli zatrudnionych w szkole.

Informacje można przekazywać telefonicznie lub przez uczniów.

Dyrektor szkoły Grażyna Kokocińska

 

 

Historia Żydowa i historia szkołypobierz tutaj