Dokumenty

 

Raport z ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej w Szkole Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Żydowie

 

Statut szkoły 2017pobierz tutaj

Program wychowawczy pobierz tutaj

Program profilaktyki pobierz tutaj

Szkolny zestaw programów pobierz tutaj

Szkolny zestaw podręczników pobierz tutaj

Tygodniowy plan zajęć pobierz tutaj