Przyszłość

Realizując Program Rozwoju Szkoły pod hasłem

„Spieszmy się kochać ludzi” (ks. Jan Twardowski)

uczniowie z poszczególnych klas

realizują zadania kierując się myślą:

„Z moim promykiem jaśniej i zdrowiej zaświeci słońce”

- w sercach rodziców,

- w sercach nauczycieli,

- w sercach koleżanek i kolegów,

- w sercach członków mojej rodziny,

- w sercach współmieszkańców mojej miejscowości,

- w moim sercu,

- w moim otoczeniu: pokoju, mieszkaniu, domu, podwórku, wsi,

mieście, klasie, szkole,

- w moim przyszłym życiu: gimnazjum, liceum, studiach, pracy,

rodzinie,

- w kraju i na świecie.