Teraźniejszość

W Szkole Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego uczą

się dzieci od klasy I do VII.


Szkoła posiada również 2 oddziały przedszkolne:

pierwszy – dzieci 6-letnie, drugi – dzieci 3-5-letnie.

Do Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego

uczęszczają dzieci z obwodu szkoły – z Żydowa

oraz spoza obwodu – z Osieka, gm. Nowe Skalmierzyce.


POMIESZCZENIA SZKOLNE


I ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY – DZIECI 6-LETNIE

i KLASA I


KLASA II i KLASA III


KLASA IV i KLASA V

PRACOWNIA KOMPUTEROWA


KLASA VI


II ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY DZIECI 3-5 LETNICH


PLAC ZABAW BIEDRONKA


DYREKTOR SZKOŁY

Grażyna Kokocińska


KADRA PEDAGOGICZNA